Verzorgen van de volledige financiële administratie en salarisadministratie

VHA kan voor U de volledige administratie verzorgen. Er wordt gewerkt met het alom bekende en betrouwbare boekhoudpakket KING. Het maakt niet uit of u de gegevens en bescheiden aanlevert in een schoenendoos of digitaal. Samen met U wordt bepaald hoe de administratie wordt opgezet en ingericht. Dit geldt ook voor de verwerking en het beheer ervan.
In overleg worden uw wensen geïnventariseerd ten aanzien van periodieke rapportages en adviezen.

VHA zorgt niet alleen voor de benodigde overzichten met alleen maar de kille cijfers, maar analyseert de cijfers en trekt conclusies om uw bedrijf optimaal te kunnen laten draaien. Kortom proactief meedenken en in de huid kruipen van de ondernemer om tijdig te kunnen bijsturen. Daarbij vormen vergelijkende cijfers, budgetten en branchegetallen een basis voor gezond ondernemen.

 

Ook is er de mogelijkheid voor de ondernemer om zelf zoveel mogelijk de administratie te doen, waarbij VHA alleen de controles verricht en de rapportages maakt. Internetboekhouden is daarvoor een prima oplossing, ook met KING! Met King Online is het ook mogelijk in the cloud te werken.

Ook het begeleiden, ondersteunen en desnoods vervangen van U (bij ziekte bijvoorbeeld) bij de dagelijkse boekhouding behoort tot de mogelijkheden! Deze betrokkenheid, service, korte communicatielijn en de kleinschaligheid maken dat U zich nog echt een klant voelt en geen nummer! Vanwege de steeds veranderende wet- en regelgeving is het voor U als ondernemer onmogelijk alles bij te houden.

VHA bezit wel de vakkennis om U deze taak uit handen te nemen, waardoor U alle tijd heeft voor het ondernemen zelf (de core business).
Ook de salarisadministratie kan VHA van A tot Z voor u verzorgen met bijbehorend periodieke digitale aangiftes, jaarwerk voor de Belastingdienst, aanleveren van gegevens voor het UWV en de pensioenfondsen. Tevens advisering op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, pensioenen en employee benefits (werkkostenregeling-cafetariasysteem).