Overlijdensoverzicht

Veelal is de praktijk dat één der partners in een gezin goed thuis is in het papierwerk en de privé–administratie van het gezin verzorgt. De andere partner vind het veelal wel best en concentreert zich op andere belangrijke dingen die in het gezin moeten gebeuren!

Wanneer één der partners onverhoopt komt te overlijden wordt de overblijvende partner als nabestaande met een hoop werkzaamheden en formaliteiten geconfronteerd. In een periode van diep verdriet staat daar meestal het hoofd niet naar en is helder nadenken over financiën en financiële gevolgen van het overlijden heel lastig en heeft dan een minder hoge prioriteit. Zeker wanneer het de niet administratieve partner is die achterblijft.

Men moet al snel terugvallen op de begrafenisondernemer, de tussenpersoon, de kinderen of anderen met al of dan niet goede bedoelingen en adviezen.

Veelal kost e.e.a. ook onevenredig veel moeite en geld, dat vaak ook zonder nadenken wordt betaald!

Een persoonlijk informatief overlijdensoverzicht, samengesteld door VHA, is dan een belangrijke steun om ook in die moeilijke tijd uw persoonlijke zaken goed geregeld te hebben en af te kunnen handelen en niet te afhankelijk te zijn van derden.

 

 

Regelmatig bijstellen van dit overzicht is gewenst om het actueel en up to date te houden.

Elk overzicht is maatwerk en volledig toegesneden op de persoonlijke– en gezinssituatie.

Het overzicht geeft een samenvatting van de belangrijkste financiële zaken die in het gezin spelen en een stappenplan, of liever gezegd leidraad, wat te doen bij overlijden van één der partners en ook welke gevolgen er (kunnen) optreden.

Geen overbodige luxe om zo’n overzicht te laten maken en bij de hand te hebben.