geld euro's

Financiële Planning

Financiële Planning valt feitelijk uiteen in een drietal onderdelen.

Inkomensplanning, Vermogensplanning en Nalatenschapsplanning (in het vakjargon ook wel Estate Planning genoemd).

Niet alleen ondernemers moeten plannen (business planning), maar ook particulieren (persoonlijke financiële planning) en met name de vermogende particulieren doen er goed aan hun eigen financiële situatie goed te plannen.

Financiële planning is een momentopname uitgaande van de huidige situatie en de verwachtingen en aannames voor de komende jaren.

Vanwege de ontwikkelingen zowel privé als maatschappelijk en mede vanwege veranderende regelgeving en wetgeving is het zaak om regelmatig, om de drie jaar bijvoorbeeld, de planning te herzien en bij te stellen.

 

VHA kan voor U als ondernemer of particulier de ontwikkeling van het inkomen en vermogen in kaart brengen met een tijdshorizon van 20 jaar of meer en daarbij op basis van een adviesscenario aanbevelingen doen uitgaande van en rekening houdend met uw wensen en doelstellingen.

geld in sok