Analyse

Fiscale Adviezen en Bedrijfsadviezen

Net als ieder mens heeft elke onderneming in principe ook zijn of haar eigen levenscyclus. Als ondernemer wordt U vanaf de start tot aan de verkoop of beëindiging van de onderneming geconfronteerd met allerlei fiscale, bedrijfseconomische en juridische aangelegenheden.

Belangrijk voor U als ondernemer is een klankbord te hebben of een soort huisarts die een direct aanspreekpunt vormt.

VHA is dan zeker één van de mogelijkheden die U dit kan bieden.

Vaak zult U zich af vragen: ”Waar sta ik nu, hoe kan ik het hoogste rendement behalen, is het fiscaal wel interessant, maak ik de goede keuze etc. …

VHA is in staat om bepaalde meetpunten in te bouwen, zaken en (trans)acties te overzien alsmede de gevolgen daarvan en mee te denken. Verder is geen enkel bedrijf hetzelfde en is ook iedere ondernemer weer anders. Ook binnen elke branche komen verschillen voor in marges en resultaten.

fiscaal advies

 

VHA kan u ondersteunen door zich te verdiepen in uw onderneming en de cijfers te analyseren, terug te koppelen naar uw begroting (= feedback) en te vergelijken met de kengetallen (= ratio’s) in de branche. Terugblikken en met name vooruitblikken zijn daarbij standaard.

Op allerlei terreinen kan er om advies gevraagd worden.
Denk daarbij aan:

 • Keuze rechtsvorm
 • Ondernemingsplan
 • Begeleiding startende ondernemer
 • Investeringsbeslissing
 • Subsidies aanvragen
 • Milieuzaken
 • Afwikkeling schades en claims
 • Kredietaanvragen
 • Bedrijfsopvolging
 • Personeel
 • Fiscale kwesties en fiscale berekeningen / doorrekeningen
 • Contracten en overeenkomsten
 • Prognoses, analyses en budgetten
 • Administratieve organisatie / Interne Controle
 • Risicobeheersing
 • etc. …

VHA is voor U dan steeds een eerste aanspreekpunt en zal waar nodig doorverwijzen om steeds een oplossing aan te dragen voor uw vragen.