digitaal

Links

www.belastingdienst.nl Leuker kunnen we het niet maken ...
www.kvk.nl Kamer van Koophandel
www.kantorennetwerk.nl Brancheorganisatie voor accountants -en administratiekantoren
www.ovran.nl Orde van Register Adviseurs Nederland
www.rvo.nl/subsidies Subsidies, financieringen en regelingen voor bedrijven
www.notaris.nl Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
www.ondernemersplein.nl Informatie over allerlei ondernemerszaken
www.salarisnet.nl Nieuws en ontwikkelingen op het gebied van salarisadministratie
www.dezaak.nl Kennisnetwerk voor ondernemers
www.personeelsnet.nl Praktische HRM-informatie voor managers en P&O’ers
www.pensioenkijker.nl Informatie over de pensioensoorten, fiscale aspecten en vragen
www.pensioen-portal.nl Alles wat u over pensioenen wilt weten
www.berekenhet.nl Zelf alles online berekenen
www.digid.nl Toegang tot websites van de overheid
www.vermogensbehoud.nl Uw vermogen tot rendement
www.rijksoverheid.nl Website van het Rijk met documenten en publicaties
www.mijnpensioenoverzicht.nl Welk pensioen hebt U opgebouwd
www.mijntoeslagen.nl Uw persoonlijke webpagina voor toeslagen
www.erfwijzer.nl Wat moet je doen als iemand overlijdt?
www.king.eu Business software voor iedere ondernemer
www.elseviernextens.nl (voorheen Elsevier Fiscaal) Actueel fiscaal en financieel nieuws