pensioen man vrouw

Pensioen

Voor velen is pensioen een ver van mijn bed show en ze hebben nauwelijks inzicht in hun eigen pensioensituatie. Onlangs is gebleken dat 60% van de mensen hun pensioen niet goed geregeld heeft!

In deze tijd, waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en veel collectieve voorzieningen onderuit worden gehaald of afgebouwd en steeds meer aan het individu en de marktwerking wordt overgelaten, is het noodzakelijk voor de burger om zelf zijn eigen situatie goed in kaart te brengen en te regelen.

Individualisme en flexibiliteit in plaats van solidariteit en collectiviteit is de omslag. Denk bijvoorbeeld aan de aangepaste levensloopregeling, het langer doorwerken, de afschaffing van de vut en niet meer faciliteren van prepensioen, opschuiven van de AOW-leeftijd of zelfs afschaffen van de AOW, de verslechteringen in de WAO/WIA, de WW en ook in de IOAW zijn allemaal veranderingen die aansturen op de zelfredzaamheid van de individuele burger.
Ook het gewijzigde ontslagrecht (denk aan de transitievergoeding versus kantonrechtersformule) en de wet Werk en Zekerheid doen het arbeidsrecht aanpassen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. En wat te denken van de Ziektewet BeZaVA en de Participatiewet vanaf 2015?

Verder zijn er nieuwe regels m.b.t. de pensioenopbouw die hervormd wordt; het niet indexeren of zelfs verlagen van pensioenen en het sparen voor een aanvullend pensioen middels een zgn. netto-lijfrente of netto pensioen is zeer actueel.

 

De informatie die pensioenfondsen en verzekeraars over iemands pensioen verstrekken is helaas vaak onduidelijk.
VHA is wel in staat om uw pensioensituatie duidelijk in kaart te brengen met een overzichtelijke pensioenanalyse en dat op een onafhankelijke manier.

Een pensioentekort hoeft niet altijd aanwezig te zijn ook al komen banken en tussenpersonen al te vaak tot die conclusie, maar zij zijn er veelal op gefocust om hun producten aan te bieden en daarmee omzet binnen te halen. Met name (bancaire) lijfrentes afsluiten lijkt soms meer regel dan uitzondering.

Een pensioentekort hangt niet alleen maar af van een opgebouwd c.q. op te bouwen pensioen. Maak een afspraak met VHA en krijg duidelijkheid!